top of page

Huissen bij Kaarslicht

Reglement HBK 2022

De kosten

Tarieven kramen 2022 - particulieren (lengte:4 mtr) € 35,00 De volledige betaling dient vóór 1 december a.s. op de rekening van de Ondernemersvereniging (NL06RABO0124035787 ovv kerstmarkt) zijn bijgeschreven. Bij aanmeldingen ná 1 december kan niet gegarandeerd worden dat er plaats is. Als de betaling ontvangen is ontvangt u een bevestiging. Op dat moment is de inschrijving definitief.

Commerciële aanbieders melden aan via www.eeri.nl

Voor de duidelijkheid de regels

Onder de “organisatie” wordt verstaan werkgroep “Huissen bij kaarslicht” van de OndernemersVereniging Huissen

 • De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om kramen zonder opgaaf van reden te weigeren.

 • Als de aanwezige voorraad niet overeenstemt met de opgave wordt er bekeken of deze aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Ook wordt er gekeken of het een commerciële kraam betreft.

 • Bij onjuiste opgaven zal er een boete van € 50,= opgelegd worden. Deze moet direct bij constatering voldaan worden anders volgt verwijdering van de kerstmarkt. Uiteraard dient het verschil tussen de tarieven ook direct voldaan te worden.

 • Betaalde bedragen worden nooit geretourneerd en bevestigde inschrijvingen kunnen ook niet meer gewijzigd worden. Tot het moment van de bevestiging houdt de organisatie zich alle rechten voor.

 • Het centrum wordt tussen genoemde tijd daarvoor ook helemaal afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit houdt in dat u voor 16.00 uur uw voertuig uit het centrum dient te verwijderen. In principe kunnen auto’s niet bij de kraam geplaatst worden. Uitzonderingen worden door de organisatie aangewezen.

 • Als uw kraam in een rij staat, kan er voor beperkte verlichting gezorgd worden. Eigen verlichting is toegestaan mits dit in de sfeer van het evenement past. Hiervoor moet wel extra stroom (toeslag € 10,=) worden aangevraagd. Verwarmingsapparaten, waterkokers en koffiezetters zijn niet toegestaan.

 • Na afloop dienen alle meegebrachte spullen ook weer meegenomen te worden. De kraam dient schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. Dit geldt ook voor de directe omgeving. Als hier niet aan voldaan wordt worden schoonmaakkosten achteraf in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen minimaal € 50,=.

 • Als er op de kraam alcohol geschonken wordt moet de huurder in het bezit zijn van de benodigde vergunningen. Deze dienen voorafgaand aan de organisatie overlegd te worden.

 • Aanwijzingen van de organisatie dienen altijd direct op gevolgd te worden.

 • Bij niet naleven van het reglement volgt direct verwijdering van de kerstmarkt.

 • In een situatie dat dit reglement niet voorziet beslist de organisatie en is de beslissing bindend en dient ten aller tijde opgevolgd te worden. Weigering betekent verwijdering.

 • Schade aan eigendommen welke door u worden mee gebracht kan nimmer verhaald worden op de organisatie of de organiserende ondernemersvereniging nog haar individuele leden.

bottom of page